داعش Û±Û²Û° شهروند کÙرد سوریه را ربود

| لطفا امتیاز دهید : به این صفحه : به سایت خبر پو :
صفحه مورد نظر شما در حال پویش و نمایش می باشد. لطفا صبور باشید ... داعش Û±Û²Û° شهروند کÙرد سوریه را ربود-هشت صبح