در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

یک بار از پشت بام به نزد همسایه کبوتر باز رفتم و آلوده او شدم ...