در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

یک سوال دردناک/ اینها را چه کسی به پرسپولیس آورد؟