در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

یک هواپیمای حامل ۴۴ سرنشین در سودان جنوبی سقوط کرد