در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

یک محقق درباره سقوط ریتینگ ترامپ: به آمریکایی ها دو نکته را تلقین می‌کنند