در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۱۰ هزار نفر از گروههای مسلح سوری آماده مبارزه با فتح الشام هستند