در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۱۲ ساعت در پاریس؛ از بلندای برج ایفل تا پایتخت مد جهان