در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۱۵ طرح در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی افتتاح می شود