در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۲ افغانی جسد یک جوان را در قالب های گچ در تهرانپارس پخش کرده بودند!