در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۲۰ دستگاه خودپرداز در روستاها نصب می‌شود