در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

داستان درگیری در تمرین تراکتورسازی؛ گروسیان قهر کرد!