در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دستمالی: جریان بارزانی بیشترین نفع را از فوت «نوشیروان مصطفی» می‌برد