در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دستور امام علی (ع)به ماموران جمع آوری مالیات چه بود؟