در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در حال شناسایی و ساماندهی ۱۰ هزار مدیر جهادی هستیم/ حاضریم اثبات کنیم که اعتراض‌های اخیر به خاطر فقدان مدیریت جهادی بود