در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در سالهای اول بلوغ روزه را میخوردم آیا قضا و کفاره بر من واجب است؟