فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در مراحل مختلف نماز مانند قیام و ركوع و... چشم نمازگزار باید به كجا نظر داشته باشد؟