در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در نظر آمریکایی ها ترامپ از اوباما بدتر است