در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در نماز جماعت آیا امامت زن برای بانوان جایز است؟