فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در چه صورت تأمین معاش پدر و مادر بر فرزند واجب است؟ و اطاعت از آنان تا چه حد لازم است؟