در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در ۲۵ سالگی دامنم را لکه دار کرد | می گوید بچه از من نیست و تو دختر خیابانی هستی!