در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

درباره انتقالی سیاسی و قانون اساسی سوریه رایزنی کردیم