در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

درخواست روزنامه کیهان برای برخورد امنیتی و قضایی با سینماگرانی که تبلیغ فیلم‌هایشان را به جم می‌دهند