در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دغدغه های فرهنگی روستاها با وجود روحانیان برطرف می شود