در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دلیل اتفاق دردناک و مرگ ۲۶ نفر درعروسی چه بود؟