در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دلیلی که باعث شد طارمی از پرسپولیس جدا شود