در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دولت ترامپ در حال بررسی برای تعیین موضع خود در برابر برجام است