در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دیدار برخی از مقامات خارجی شرکت‌کننده درمراسم مرحوم هاشمی با ظریف