در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دیدار و گفتگوی ظریف با همتایان ترک و فرانسوی