در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دیدار کلینتون با یک سفیر خارجی در جریان کارزار انتخاباتی