در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دیپلمات آمریکایی از نیوزیلند اخراج شد