در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حدود 550 هزار تعرفه رای در یزد استفاده شد