در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حسن روحانی درباره «صلح» امام حسن (ع) چه گفته است؟