در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حذف شرط معدل برای تحصیل در رشته علوم تجربی