در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حزب مستقل و اعتدال خواهان محکومیت اقدام ترامپ از سوی کشورهای اسلامی و عربی شد