در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حضور مردم در انتخابات موجب مصونیت کشور از خطرات می‌شود