در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حضور پررنگ مقامات اسلوونیایی و سفرا در مراسم گشایش دفتر یاد بود در سفارت ایران