در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حضور گسترده طالبان در 4 شهرستان لغمان/میزبان سربازان خیالی هستیم