در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حضور گسترده در انتخابات چشم طمع دشمنان را کور خواهد کرد/ انتخابات تکلیفی الهی است