فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حكم شرعى در مورد دادن دارو بر طبق دستور كتبى پزشك به بیمار با علم به اینكه این دارو مقدارى تركیبات الكلى دارد چیست؟