در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حمله موشکی ایران با اتاق عملیات ۴ جانبه هماهنگ شده بود