در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

خروج شرکتها از نظارت دستگاه‌های نظارتی به اسم خصوصی سازی انجام می‌شود