در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

خطیب جمعه دیر: قدس شریف متعلق به مسلمانان است