در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

خصوصى‌سازى منکر تامین مالی ستاد انتخاباتی روحانی از محل واگذاریها شد