در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آثار ترک امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه قرآن