در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آزادسازی ۱۱ روستا و ارتفاعات «ایوب» و «احمر» در حلب