در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آقای بارزانی! تا دیر نشده به خاطر ملت کرد استعفا بده