در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمادگی 7 سالن و خوابگاه برای استقرار موقت زائرین در قم