در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا از حمایت کردهای سوری خودداری نخواهد کرد