در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا تعطیلی سفارت خود در کوبا را بررسی می کند