در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا تعویق همه پرسی در کردستان عراق را خواستار شد